XL Sesja Rady z dnia 07.12.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 7 grudnia 2021
Długość nagrania: 01:20:46
Liczba odtworzeń: 1122
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Dolnośląskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Polkowice na lata 2021-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych.
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w 2020 r.
11. Interpelacje i Zapytania.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie XL Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad