XL Sesja Rady z dnia 07.12.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 163 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:20:46
Liczba odtworzeń: 388
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Dolnośląskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Polkowice na lata 2021-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych.
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w 2020 r.
11. Interpelacje i Zapytania.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie XL Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Polkowicach - najnowsze transmisje z obrad

23 dni 13 godzin temu 191
51 dni 13 godzin temu 253
72 dni 13 godzin temu 244
86 dni 13 godzin temu 289
148 dni 13 godzin temu 542
163 dni 13 godzin temu 388
401 dni 13 godzin temu 258
184 dni 13 godzin temu 294
212 dni 13 godzin temu 244
233 dni 13 godzin temu 243
247 dni 13 godzin temu 224
Pokaż wszystkie transmisje