XL Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 26 listopada 2021 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 357 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:30:01
Liczba odtworzeń: 674
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie sesji.
10:122.Ustalenie porządku obrad.
10:133.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:204.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:225.Interpelacje i zapytania radnych.
10:256.Wnioski i oświadczenia radnych.
10:337.Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2021/2022.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
10:38a)ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2022 roku;
10:41b)ustalenia na 2022 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
10:50c)wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
10:53d)ustalenia wynagrodzenia Starosty Krotoszyńskiego;
11:10e)ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych;
11:21f)zmiany uchwały nr XXIX/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok;
11:26g)zmiany uchwały nr XXIX/189/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2021-2024.
11:459.Rozpatrzenie wniosku Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
12:0910.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12:2311.Wolne głosy.
12:2312.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad