XL Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 listopada 2021 r.

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 169 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:13:43
Liczba odtworzeń: 334
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:221.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:222. Ustalenie porządku obrad.
14:233. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji.
14:244. Informacja dotycząca podsumowania letniego sezonu turystycznego w mieście (ref. Burmistrz Miasta Iławy, ICK, ICSTiR, IT, KS).
14:255. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
14:256. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok (ref. Skarbnik Miasta).
14:267. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy do roku 2030 (ref. Pani Małgorzata Hajto Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Wydz. PIM).
14:308. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położnego w Iławie przy ul. Kościuszki 7 na rzecz najemcy (ref. Kierownik UMK).
14:319. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 położnego w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy (ref. Kierownik UMK).
14:3110. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 położnego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy (ref. Kierownik UMK).
14:3311. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej (ref. Kierownik Wydz. UMK).
14:3412. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/225/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 18 maja 2020 r. w.s. zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej (ref. Kierownik Wydz. UMK).
14:3513. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 roku (ref. Kierownik Wydz. UMK).
14:3614. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 roku (ref. Kierownik Wydz. UMK).
14:4115. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 roku (ref. Kierownik Wydz. UMK).
14:4116. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 roku (ref. Kierownik Wydz. UMK).
14:5917. Podjęcie uchwały ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy (ref. Przewodniczący RM).
15:0018. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy (ref. Przewodniczący RM).
15:1919. Podjęcie uchwały ws. zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Iławie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
15:2320. Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy (ref. Przewodniczący RM).
15:2321. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
15:2422. Wnioski mieszkańców Iławy.
15:3223. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15:3324. Komunikaty i oświadczenia.
15:3325. Zamknięcie obrad XL Sesji.
pokaż cały porządek obrad