Sesja Rady w dniu wtorek, 22 listopada 2019

Rada Miejska w Mogielnicy
Czas publikacji: 262 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:31:42
Liczba odtworzeń: 341
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:091.Otwarcie. Stwierdzenie kworum.
15:122.Powołanie Sekretarza obrad.
15:133.Przyjęcie porządku obrad
15:204.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.
15:275.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
15:386.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród
15:307.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mogielnica
15:448.Sprawy bieżące, interpelacje radnych.
16:159.Sprawy mieszkańców.
16:1510.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad