Sesja Rady w dniu 26 listopada 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 735 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:04:02
Liczba odtworzeń: 828
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:012.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 r.:
15:05a)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych.
15:09b)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości.
15:11c)podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
15:184.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:195.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:226.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na cele realizacji profilaktyki zdrowotnej dzieci - mieszkańców Gminy Łaziska Górne.
15:237.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
15:258.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu, w tym kolejnych umów na cele reklamowo-informacyjne.
15:279.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.
15:2910.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej.
15:4111.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
15:4512.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:4513.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

77 dni 11 godzin temu 170
92 dni 5 godzin temu 141
120 dni 9 godzin temu 165
163 dni 3 godziny temu 215
189 dni 12 godzin temu 237
217 dni 12 godzin temu 261
252 dni 11 godzin temu 317
265 dni 11 godzin temu 340
280 dni 11 godzin temu 326
308 dni 11 godzin temu 376
Pokaż wszystkie transmisje