Sesja Rady w dniu 26 listopada 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 607 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:40:46
Liczba odtworzeń: 568
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:012.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 r.:
15:05a)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych.
15:09b)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości.
15:11c)podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
15:184.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:195.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:226.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na cele realizacji profilaktyki zdrowotnej dzieci - mieszkańców Gminy Łaziska Górne.
15:237.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
15:258.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu, w tym kolejnych umów na cele reklamowo-informacyjne.
15:279.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.
15:2910.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej.
15:4111.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
15:4512.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:4513.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje