XXXI Sesja Rady Gminy Zielonki w dniu 28 października 2021 roku

Rada Gminy Zielonki
Czas publikacji: 203 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 05:17:39
Liczba odtworzeń: 281
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Zielonki.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu XXX sesji.
4.Sprawozdania z prac komisji.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)likwidacji Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach;
2)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2022-2024
3)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2026
4)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, położonej w obrębie Zielonki
5)wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego” w ramach inicjatyw samorządowych;
7)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021;
8)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.
6.Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawy bieżące i wolne wnioski radnych.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad