Sesja Rady w dniu czwartek, 25 listopada 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 56 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:02:08
Liczba odtworzeń: 202
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji.
15:282. Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
15:283. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
16:414. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2020/2021.
16:425. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
16:436.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
16:447.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Projekt przebudowy i remontu hali sportowo-widowiskowo-sportowej przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie”.
16:458. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rzeszowskiego.
16:469. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
16:4710. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
16:4811. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:5912. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
17:0013. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17:0114. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad