XII Sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 26.11.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 425 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:32:52
Liczba odtworzeń: 512
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności
15:052.Przedstawienie porządku obrad.
15:063.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pawłowice z 22 października 2019 r
15:074.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
15:505.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
15:556.Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice.
16:007.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
16:028.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023
16:079.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019
16:1110.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
16:1511.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”
16:1912.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Warszowicach
16:2113.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach
16:2314.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz wprowadzenia nowego brzmienia statutu
16:2515.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Wodociągi Pawłowice
16:3016.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 dla Wodociągów Pawłowice
16:3117.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
16:3218.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
19.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad