XLV sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 25.11.2021 godz. 13.00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 5 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:29
Liczba odtworzeń: 128
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:161.Otwarcie Sesji.
13:162.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
13:183.Przyjęcie protokołów z XLII (42), XLIII (43), XLIV (44) Sesji.
13:184.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:255.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:276.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
13:287.Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
13:298.Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
9.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:30a)ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
13:31b)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
13:32c)zmian budżetu powiatu w roku 2021.
13:35d)ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.
13:3510.Interpelacje Radnych.
13:3511.Zapytania Radnych.
13:3512.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13:3513.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13:3514.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13:3615.Sprawy różne.
13:3616.Wolne wnioski.
13:3617.Głos wolny.
13:3618.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad