XXXI Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu, 25 listopada 2021 r.

Rada Powiatu w Kołobrzegu
Czas publikacji: 5 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:38:57
Liczba odtworzeń: 40
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
10:032.Przyjęcie protokołu Nr XXX/21 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
3.Podjęcie uchwał:
10:12a)w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2021 rok - Nr druku 225
10:19b)w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2022 - Nr druku 226
10:33c)w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Kołobrzeskiego - Nr druku 227
10:59d)w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - Nr druku 228
10:594.Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
11:005.Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
11:006.Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca interpelacji i zapytań złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
11:137.Interpelacje radnych.
11:188.Zapytania radnych.
11:189.Wnioski radnych.
11:3710.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11:3711.Oświadczenia radnych.
11:3812.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad