XXXI Sesja Rady z dnia 13.04.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 13 kwietnia 2021
Długość nagrania: 00:35:58
Liczba odtworzeń: 1098
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polkowice.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polkowice na lata 2018-2022.
5.Interpelacje i Zapytania.
6.Sprawy bieżące.
7.Zamknięcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad