XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 25 listopada 2021

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 5 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:34:04
Liczba odtworzeń: 82
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
09:52a)Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum
09:56b)Przyjęcie porządku obrad
09:592.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno
10:043.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sławno
10:124.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Sławnie
10:235.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Sławno
10:246.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad