XXXV Sesja Rady Powiatu Nakielskiego 24.11.2021 r.

Rada Powiatu Nakielskiego
Czas publikacji: 5 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:15
Liczba odtworzeń: 26
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie pozostałych punktów porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego.
5.Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Nakielskiego w roku 2021 oraz informacja o efektach udziału Powiatu Nakielskiego w korporacjach i stowarzyszeniach samorządowych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nakielskiego.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Powiatu w Nakle nad Notecią oraz nieetatowym członkom Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 roku.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/214/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030”.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.
15.Informacja Starosty Nakielskiego o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.
16.Wnioski i oświadczenia radnych.
17.Wolne głosy.
18.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad