XXXV Sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji - 25.11.2021 r.

Rada Powiatu Wrzesińskiego
Czas publikacji: 5 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:25:25
Liczba odtworzeń: 63
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego;
2)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029;
3)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.
4.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad