XXXVIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 24 listopada 2021 r. - część I

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 172 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:30:03
Liczba odtworzeń: 279
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Ustalenie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu:
1.Nr XXXVI/2021 z dnia 25 października 2021 r.
2.Nr XXXVII/2021 z dnia 27 października 2021 r.
IV Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 19 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r.
15:09VSprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
15:15VIRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego za lata 2019-2020.
15:21VII Interpelacje i zapytania radnych.
VIII Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
18:211.wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla G.V.M. Carint sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu /po autopoprawce/ - druk 26
18:232.wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń dla G.V.M. Carint Sp. o.o. w Krakowie /po autopoprawce/ - druk 25
18:253.uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” - druk 34
18:264.wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze i uchwalenia regulaminu tej Straży - druk 42
18:275.udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zator - druk 44
18:306.zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 - druk 43
18:317.ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych - druk 47.
18:46IXOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18:46X Wnioski i oświadczenia radnych.
XI Sprawy bieżące.
18:48XII Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad