XXXIV Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 24.11.2021r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 60 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:24
Liczba odtworzeń: 156
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Wystąpienie zaproszonych gości.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
2)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, petycji i wniosków
3)ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Kozy
4)przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kozy na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
5)zmiany Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021 - 2035
6)zmiany Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku, Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy
6.Przyjęcie protokołu z XXXII i XXIII sesji Rady Gminy Kozy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad