Sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr LXI w dniu 24 listopada 2021, godz. 14:30 cz.I

Rada Miejska Góry Kalwarii
Czas publikacji: 5 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:59:42
Liczba odtworzeń: 39
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:371.Otwarcie LXI sesji Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
14:432.Przedstawienie porządku obrad.
15:053.Sprawozdanie burmistrza o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
15:194.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
15:205.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Góra Kalwaria.
15:226.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania.
15:237.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
15:248.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Góra Kalwaria w obrębie 3-02, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/11.
15:259.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria, na okres 4 lat.
15:2610.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz i Sierzchów – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
15:2711.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Obręb.
15:2712.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sobików – centrum.
15:2913.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon targowiska.
15:3414.Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15:3514.1Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.
15:3615.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2021 – 2028.
15:3716.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
17.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz przekazania do organu właściwego.
15:3718.Informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach w sprawie dokonania poprawek lub uzupełnienia protokołu z LIX nadzwyczajnej sesji w dniu 18.10.2021 r. oraz z LX sesji w dniu 27.10.2021 r.
19.Sprawy różne:
17:09a)pytania mieszkańców i odpowiedzi,
16:29b)pytania radnych i odpowiedzi,
17:14c)wolne wnioski,
17:16d)informacje.
17:1620.Zamknięcie LXI sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad