XXXIX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 24 listopada 2021 r.

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 6 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:59:52
Liczba odtworzeń: 46
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie obrad.
14:242.Przedstawienie porządku obrad.
14:273.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 października 2021 r.
14:294.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
14:32a)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny,
14:34b)w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
14:38c)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego,
d)w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chełmcach oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach,
14:41e)w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców wsi Chełmce,
14:44f)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
14:46g)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2029.
14:48h)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków - Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
14:51i)zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek.
14:54j)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek na zakup znaku aktywnego B-20
14:586.Interpelacje i zapytania radnych.
15:027.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:028.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad