Sesja Rady w dniu środa, 24 listopada 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 60 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:31:55
Liczba odtworzeń: 369
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji.
10:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:063.Przyjęcie porządku obrad.
10:074.Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:205.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
11:006.Przedstawienie informacji o działalności Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, w tym funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
11:097.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Przemyskiego na lata 2021 – 2023.
11:138.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
11:189.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2067R oraz 1432R.
11:2710.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, pozostawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.
11:3711.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.
11:5212.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przemyskiego jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu.
12:0413.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
12:0714.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na remont ogrodzenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
12:3215.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:3216.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad