Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 listopada 2021

Rada Miejska w Proszowicach
Czas publikacji: 215 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:41:56
Liczba odtworzeń: 411
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
2.Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
10:463.Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
10:504.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie:
10:53a)zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2021,
11:24b)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy bieżące.
8.Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
pokaż cały porządek obrad