XXXII Sesja Rady z dnia 26.04.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 26 kwietnia 2021
Długość nagrania: 01:06:02
Liczba odtworzeń: 974
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Polkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
8. Interpelacje i Zapytania.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad