XXIX Sesja Rady z dnia 26.02.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 26 lutego 2021
Długość nagrania: 00:59:15
Liczba odtworzeń: 860
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice".
4. Interpelacje i Zapytania.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad