XXVIII Sesja Rady z dnia 02.02.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 2 lutego 2021
Długość nagrania: 01:10:28
Liczba odtworzeń: 851
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGM Sp. z o.o. w Polkowicach na lata 2021-2024”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/282/20 w sprawie przyjęcia zadania Województwa Dolnośląskiego pn.: ”Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/283/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
16. Interpelacje i Zapytania.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad