48 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, 23.11.2021

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 268 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:31:36
Liczba odtworzeń: 580
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Wnioski do porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2021r.
a)XLVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z dzałalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8.Podjęci uchwał:
a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVII/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok:
b)w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
c)w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
d)w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r”.
9.Informacja o analizach składanych oświadczeń majątkowych.
10.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad