XLII Sesja Rady w dniu 9 listopada 2021

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 17 listopada 2021
Długość nagrania: 00:56:19
Liczba odtworzeń: 1010
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:091.Otwarcie sesji.
09:162.Ustalenie porządku obrad.
09:483.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
09:544.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.
09:565.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.
09:566.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad