XLII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 12 listopada 2021 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 279 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:20
Liczba odtworzeń: 739
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
09:192.Przyjęcie porządku obrad.
09:233.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Anielin Swędowski (XLII_388_2021).
09:254.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Warszewice(XLII_389_2021).
09:265.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolice (XLII_390_2021).
10:266.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Strykowie (XLII_391_2021).
10:277. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strykowa (XLII_392_2021).
10:298.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (XLII_393_2021).
10:319.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności (XLII_394_2021).
10:3410. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok (XLII_395_2021).
10:4811. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
10:4812. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad