Sesja Rady w dniu poniedziałek, 8 listopada 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 8 listopada 2021
Długość nagrania: 00:42:36
Liczba odtworzeń: 806
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji.
14:022.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:033.Przyjęcie porządku obrad.
14:074.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.
14:135.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.
14:176.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.
14:357.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
14:408.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
14:439.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad