XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 5 listopada 2021

Rada Miejska w Tucznie
Czas publikacji: 393 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:05:31
Liczba odtworzeń: 454
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
14:092.Przedstawienie porządku obrad.
14:133.Podjęcie UCHWAŁY NR XXXIII/251/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Próchnówka w zakresie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022r.
14:134.Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie.
pokaż cały porządek obrad