Sesja Rady w dniu wtorek, 26 października 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 399 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:03:16
Liczba odtworzeń: 657
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.1. Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/stwierdzenie prawomocności obrad.
2. 2. Informacja o wynikach z egzaminów w roku szkolnym 2020/2021.
3. 3. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Centrum Usług Społecznych.
4. 4. Informacja z oświadczeń majątkowych składanych na dzień 31 grudnia 2020 r.
5. 5. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
6. 6. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2022 r.
b) - druk Nr 2 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Słupsk
c) - druk Nr 3 w sprawie przyjęcia ,,Planu Adaptacji Gminy Słupsk do zmian klimatu do roku 2030".
d) - druk Nr 4 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk.
e) - druk Nr 5 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/53/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn.„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Ustka"
f) - druk Nr 6 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Ogrodowej w miejscowości Siemianice
g) - druk Nr 7 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bratkowej w miejscowości Siemianice
h) - druk Nr 8 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Piaskowej w miejscowości Siemianice
i) - druk Nr 9 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jagodowej w miejscowości Siemianice
j) - druk Nr 10 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych przy ul. Kościelnej 4 w Jezierzycach, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej, dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
k) - druk Nr 11 z uwagi na brak ogłoszenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 w Dzienniku Urzędowym przenosi się projket uchwały na sesję w listopadzie br. - po opublikowaniu stawek w Dz.U.
l) - druk Nr 12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok.
m) - druk Nr 13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
n)- druk Nr 14 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pn." Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024"
7. 7. Wolne wnioski i informacje.
8. 8. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad