XXXII Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 października 2021

Rada Miejska w Tucznie
Czas publikacji: 400 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:29:53
Liczba odtworzeń: 456
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:061. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie i stwierdzenie quorum
12:072. Zaprzysiężenie nowo wybranego Radnego Rady Miejskiej w Tucznie
12:143. Przedstawienie porządku obrad
12:364. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/242/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie
12:415. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej w Tucznie
13:016. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Tuczna
13:077. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/243/2021 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę Nr XXX/224/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu
13:098. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/244/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 r
13:119. Podjęcie Uchwały Nr XXXII/245/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
13:1411. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/246/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuczno składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybów składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
13:2012. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/247/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
13:2113. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/248/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
13:2314. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/249/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rozwiązania straży miejskiej
13:2415. Podjęcie UCHWAŁY NR XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
13:2916. Dyskusja dotycząca rozpatrzenia wniosku funduszu sołeckiego sołectwa Próchnówko
13:3117. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania
13:3118. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13:3119. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie
13:3120. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie
pokaż cały porządek obrad