II Sesja Rady Gminy Lubawa - 30 listopada 2018 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 666 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:05:48
Liczba odtworzeń: 552
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski i interpelacje.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)powołania stałych Komisji Rady,
b)powołania składów osobowych stałych Komisji Rady,
c)ustalenia Przewodniczących Komisji i Zastępców,
d)wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Lubawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”,
e)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy i wyznaczenia przedstawicieli.
f)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubawa
6.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad