XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 października 2021 r. cz. 1

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 294 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:29
Liczba odtworzeń: 442
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:061. Otwarcie i stwierdzenie quorum
14:092. Ustalenie porządku obrad
14:093. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji
14:104. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie złożonych oświadczeń majątkowych
14:115. Informacja Burmistrza Miasta Iławy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych
14:236. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Iława za rok szkolny 2020/2021
14:247. Podjęcie uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021-2029
14:258. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta na 2021 rok
14:269. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul Królowej Jadwigi
14:2710. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi
14:2711. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
14:3012. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
15:0313. Podjęcie uchwały ws. określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
15:0414. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej
15:0515.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
15:0816.Podjęcie uchwały ws.upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
15:3717. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy
15:3718. Wnioski mieszkańców Iławy
16:0919. Sprawy bieżące i wolne wnioski
16:1520. Komunikaty i oświadczenia
16:1521. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji
pokaż cały porządek obrad