Sesja Rady w dniu poniedziałek, 25 października 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 405 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:38:50
Liczba odtworzeń: 483
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:281.Otwarcie sesji.
15:292.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
15:293.Interpelacje i zapytania.
15:344.Sprawozdanie z działalności Wójt Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:355.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:376.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramuopracowania projektu, w tym trybu konsultacji.
15:397.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
15:478.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021-2039.
16:069.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
16:1010.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/85/2016 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów”.
16:1311.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/102/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”
16:5712.Wolne głosy i wnioski.
16:5713.Zakończenie XXXI Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad