XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 27 października 2021 r.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Czas publikacji: 88 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 09:37:34
Liczba odtworzeń: 199
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:151.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
09:162.Wystąpienia mieszkańców.
09:223.Interpelacje i zapytania radnych.
09:524.Podsumowanie działalności placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.
11:115.Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wodzisławiu Śląskim.
11:126.Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o stanie pomocy społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Problemy osób bezdomnych przed zimą 2021/2022.
11:457.Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim” .
8.Podjęcie uchwał:
12:50a)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku.
13:08b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2033.
13:09c)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z miastem Karwina dla projektu "Mądry wybór przyszłej szkoły II" przewidzianego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
13:58d)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz zwolnień od tego podatku.
14:02e)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
14:02f)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
14:03g)w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z automatów do karmienia ptactwa wodnego.
15:07h)w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
16:35i)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury.
17:06j)w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej.
17:18k)w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej.
17:199.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
17:2110.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się dnia 29 września 2021 roku.
17:2311.Informacje Prezydenta Miasta:
17:23a)o działaniach podjętych między sesjami,
17:23b)o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
17:4112.Wolne głosy i wnioski.
13.Podjęcie uchwał:
18:24a)w sprawie rozpatrzenie petycji osoby fizycznej z dnia 2.07
18:34b)w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej z dnia 10.09.
18:3514.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje