Sesja Rady w dniu czwartek, 14 listopada 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 269 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 04:20:57
Liczba odtworzeń: 313
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:151.Otwarcie Sesji.
17:192.Przyjęcie porządku obrad.
17:203.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Podjęcie Uchwał:
17:211)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wołomin;
17:222)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin";
17:273)w sprawie uchylenia Uchwały Nr 630/LIV/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
17:334)w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Radzymin;
17:365)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
17:386)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina;
19:597)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
20:148)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
20:179)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.
20:1910)w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 2 w Radzyminie
20:255.Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
20:346.Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.
21:317.Wolne wnioski i informacje.
21:318.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad