Sesja Rady w dniu środa, 27 października 2021

Rada Powiatu Mikołowskiego
Czas publikacji: 88 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:40:07
Liczba odtworzeń: 222
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad,
3.Wystąpienie wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w związku z przedstawieniem przez Zarząd Powiatu organowi stanowiącemu Jednostki Samorządu Terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu za rok szkolny 2020/2021.
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mikołowski w roku szkolnym 2020/2021 – druk nr 205
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku - druk nr 206;
2) zmiany budżetu - druk nr 207;
3) powierzenia zadania „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” do realizacji Gminie Łaziska Górne . – druk 208;
4)określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021- druk nr 209
6. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu
7. Informacje Starosty,
1)Analiza oświadczeń majątkowych
8. Informacje Przewodniczącej Rady,
1)Analiza oświadczeń majątkowych
9. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytanie radnych,
10. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Mikołowskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje