XXXVI sesja Rady Powiau w Oświęcimiu w dniu 25 października 2021 r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 296 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:55:40
Liczba odtworzeń: 581
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
IIPrzedstawienie Radzie Powiatu Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
IIIŚlubowanie Pana Macieja Tomasza Hejnowicza.
IVUstalenie porządku obrad.
VPrzyjęcie rezygnacji Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.
VIWybór Starosty Oświęcimskiego ze wskazaniem na wykonywanie funkcji w ramach stosunku pracy.
VIIWybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu ze wskazaniem, który z członków Zarządu Powiatu będzie wykonywał funkcję w ramach stosunku pracy.
VIIIZmiany składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu.
IXZmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu.
XWybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
19:08XIZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad