XII Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 13 listopada 2019

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 232 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 05:33:25
Liczba odtworzeń: 439
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:37-Wznowienie obrad
16:108.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
17:219.Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
17:2510.Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
17:3111.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025
17:3912.Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
17:4913.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022
17:5514.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej w Wieliczce
18:0215.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”
19:5316.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka
20:4317.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
20:4418.Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad