XLIII sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 21.10.2021 godz. 13:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 21 października 2021
Długość nagrania: 00:26:02
Liczba odtworzeń: 1263
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie Sesji.
13:022.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
13:033.Przyjęcie protokołu z XLI (41) Sesji.
13:034.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:075.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:096.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:13a)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.
13:12b)przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021.
c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
13:19d)zmian budżetu powiatu w roku 2021.
13:248.Analiza oświadczeń majątkowych
13:249.Interpelacje Radnych.
13:2410.Zapytania Radnych.
13:2511.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13:2512.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13:2613.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13:2614.Sprawy różne.
13:2615.Wolne wnioski.
13:2616.Głos wolny.
13:2617.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad