Sesja Rady w dniu 12 listopada 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 240 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:10:34
Liczba odtworzeń: 306
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:001.Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:012.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:053.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:074.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 r. uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:085.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
15:106.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:107.Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje