XLIV Sesja Rady w dniu czwartek, 21 października 2021

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 21 października 2021
Długość nagrania: 00:07:17
Liczba odtworzeń: 1178
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPodjęcie uchwały w sprawie:
1.nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.
IIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad