Sesja Rady w dniu środa, 20 października 2021

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 38 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:24:50
Liczba odtworzeń: 229
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:211.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
12:242.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
12:273.Przyjęcia protokołu z sesji.
12:394.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
12:485.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Gąbin za rok szkolny 2020/2021
12:506.Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za I półrocze 2021 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:541)nieodpłatnego przekazania majątku gminy na rzecz Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gostyninie przy ul. Spółdzielczej 5”,
12:572)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na 2021-2031
13:003)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2021 rok.
13:428.Zapytania i wolne wnioski.
13:439.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje