Sesja Rady w dniu piątek, 8 listopada 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 750 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:24:10
Liczba odtworzeń: 1474
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:271.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
12:302.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:321)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036,
12:372)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019 rok.
12:403)przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin”
12:444)dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gąbin
12:495)określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Gąbin,
12:506)postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
13:267)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin
13:474.Zapytania i wolne wnioski.
13:485.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje