Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 października 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 241 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:01:49
Liczba odtworzeń: 251
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:011.Otwarcie sesji.
10:022.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:033.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:064.Przyjęcie porządku obrad.
10:125.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:306.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń nr 6 i 6a w budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu.
10:437.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Przemyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku za okres 2017-2018”.
10:498.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 13 marca 2019 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego w 2019 roku.
10:529.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Przemyski jest organem prowadzącym.
10:5410.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiazań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
11:0511.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
11:4112.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Przemyski do Projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.
11:4713.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
12:0014.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu.
12:1415.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
16.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje