Sesja Rady w dniu czwartek, 7 listopada 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 201 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:03:49
Liczba odtworzeń: 195
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:331.Otwarcie sesji.
14:342.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:363.Przyjęcie porządku obrad.
14:394.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
14:425.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
14:426.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
14:487.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad