XVII Sesja Rady Miejskiej w Kleczewie

Rada Miejska w Kleczewie
Czas publikacji: 13 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:11:38
Liczba odtworzeń: 107

Porządek obrad posiedzenia

15:201.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
15:202.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
15:26a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2019-2026;
16:00b)w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Kleczew;
16:01c)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16:05d)w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16:274.Wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Kleczewie - najnowsze transmisje z obrad

13 dni 4 godziny temu 107
71 dni 23 godziny temu 18
106 dni 23 godziny temu 10
155 dni 23 godziny temu 9
176 dni 23 godziny temu 12
195 dni 23 godziny temu 13
211 dni 23 godziny temu 11
239 dni 23 godziny temu 12
267 dni 23 godziny temu 12
Pokaż wszystkie transmisje