XVII Sesja Rady Miejskiej w Kleczewie

Rada Miejska w Kleczewie
Czas publikacji: 201 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:11:38
Liczba odtworzeń: 522
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:201.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
15:202.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
15:26a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2019-2026;
16:00b)w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Kleczew;
16:01c)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16:05d)w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16:274.Wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Kleczewie - najnowsze transmisje z obrad

12 dni 1 godzinę temu 77
71 dni 3 godziny temu 172
119 dni 6 godzin temu 989
148 dni 5 godzin temu 510
170 dni 5 godzin temu 370
201 dni 7 godzin temu 522
260 dni 2 godziny temu 198
295 dni 2 godziny temu 196
344 dni 2 godziny temu 194
365 dni 2 godziny temu 202
Pokaż wszystkie transmisje