Sesja Rady w dniu środa, 29 września 2021

Rada Gminy Bralin
Czas publikacji: 13 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:42:55
Liczba odtworzeń: 52
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okesie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Przewodoniczącego Rady Gminy Bralin nt. działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Bralin.
10.Informacje nt. interpelacji i zapytań radnych.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad