XLII sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 13.10.2021 godz. 13:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 13 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:10:07
Liczba odtworzeń: 149
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:091.Otwarcie Sesji.
13:092.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:14a)wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
13:17b)rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
13:174.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad