XXVIII Sesja Rady Gminy Wierzbica, 30 września 2021 r.

Rada Gminy Wierzbica
Czas publikacji: 14 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:20:52
Liczba odtworzeń: 49
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:481.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
08:502.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:
a)przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji,
b)przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.
09:073.Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
09:114.Interpelacje i zapytania radnych.
09:165.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
09:176.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wierzbica za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za I półrocze 2021 r.
09:507.Wolne wnioski.
09:508.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad